Faq

Jak wygląda proces rekrutacji pracowników z Ukrainy?


1. Potrzeba Klienta

2. Rekrutacja na Ukrainie

3. Legalizacja pracy

4. Przyjazd personelu

5. Badania lekarskie i szkolenie BHP

6. Testy kompetencji wykonane u Klienta

7. Zakwaterowanie personelu

8. Wdrożenie personelu

9. Bieżące monitorowanie

10. Procesy naprawcze

11. Ewidencja wykonania zleceń

12. Rozliczenie

Jak długo trwa proces rekrutacji pracowników?

Proces rekrutacji pracowników jest w dużej mierze uzależniony od wymagań kontrahenta względem pracowników. Orientacyjny czas wymagany na realizację projektu od 1,5 do 2,5 miesiąca w zależności od czasu oczekiwania na wyrobienie zezwoleń na pracę dla pracowników.

 

Kto zatrudnia pracowników?

MIG.PL Sp.Zo.o. zatrudnia pracowników tym samym wszelkie związanie z tym obowiązki leżą po stronie MIG.PL.

 

Jakie są koszty związane z zatrudnieniem pracowników?

Koszt który Państwo ponoszą jest ustalany indywidualnie dla każdej grupy pracowników.

 

Kto zajmuje się kwestiami formalnymi związanymi z dokumentami uprawniającymi cudzoziemca do pracy w Polsce?

Nasi specjaliści zajmują się realizacją wszelkich kwestii formalnych i administracyjnych związanych z zatrudnieniem pracowników z Ukrainy. Bierzemy odpowiedzialność za wyrabianie zezwoleń na pracę, weryfikację legalności pobytu w Polsce, badania lekarskie oraz szkolenia BHP.

 

Jaka jest minimalna liczba osób które można zatrudnić?

Założenia naszego projektu to minimalne zapotrzebowanie na 5 pracowników celem rozpoczęcia współpracy.

 

Czy muszę zapewnić zakwaterowanie pracownikom?

Posiadamy kilka wariantów nawiązania współpracy. Zajmujemy się kwaterowaniem pracowników, lub jeśli to dla kontrahentów jest dogodniejsze umożliwiamy im zakwaterowanie pracowników.