Faq

Jak wygląda proces rekrutacji pracowników z Ukrainy?


1. Potrzeba Klienta
Ustalenie zakresu działania, określenie stanowisk do obsadzenia.

2. Rekrutacja na Ukrainie
Poszukiwanie odpowiednich kandydatów. (Czas trwania około – 3 tygodnie)

3. Legalizacja pracy
Wyrobienie zezwoleń na pracę i wiz. (Czas trwania – od 1,5 do 2,5 miesiąca)

4. Przyjazd personelu
Zbiórka kandydatów w Bydgoszczy (w wyznaczonym dniu). (Czas trwania – 1-3 dni robocze)

5. Badania lekarskie i szkolenie BHP
Badania medycyny pracy i wstępne szkolenie BHP organizuje MIG.PL. (Czas trwania – 1-2 dni robocze)

6. Testy kompetencji wykonane u Klienta
Podstawą dopuszczenia do stanowiska, jest pozytywnie zdany test umiejętności przeprowadzony przez Klienta.

7. Zakwaterowanie personelu
Osoby oddelegowane do świadczenia usług podwykonawczych zostaną zakwaterowane przez MIG.PL w pobliżu zakładu, lub jeśli to dla kontrahentów jest dogodniejsze umożliwiamy im zakwaterowanie pracowników.

8. Wdrożenie personelu
Udostępnienie tłumaczy j. ukraińskiego i rosyjskiego – dyspozycja osobista, telefoniczna lub pod skype’em. (Czas trwania – do ustalenia)

9. Bieżące monitorowanie
Bieżące monitorowanie jakości i wydajności usług. Możliwość powołania koordynatorów i brygadzistów na cały okres trwania umowy.

10. Procesy naprawcze
Wymiana niewydajnego personelu, poprzez dodatkową bezpłatną rekrutację.

11. Ewidencja wykonania zleceń
Sporządzenie zestawień roboczogodzin przez Klienta na podstawie funkcjonującego systemu rozliczania.

12. Rozliczenie
Na podstawie zaakceptowanych ewidencji zleceń następuje rozliczenie personelu i wystawienie faktury.

Jak długo trwa proces rekrutacji pracowników?

Proces rekrutacji pracowników jest w dużej mierze uzależniony od wymagań kontrahenta względem pracowników. Orientacyjny czas wymagany na realizację projektu od 1,5 do 2,5 miesiąca w zależności od czasu oczekiwania na wyrobienie zezwoleń na pracę dla pracowników.

 

Kto zatrudnia pracowników?

MIG.PL Sp.Zo.o. zatrudnia pracowników tym samym wszelkie związanie z tym obowiązki leżą po stronie MIG.PL.

 

Jakie są koszty związane z zatrudnieniem pracowników?

Koszt który Państwo ponoszą jest ustalany indywidualnie dla każdej grupy pracowników.

 

Kto zajmuje się kwestiami formalnymi związanymi z dokumentami uprawniającymi cudzoziemca do pracy w Polsce?

Nasi specjaliści zajmują się realizacją wszelkich kwestii formalnych i administracyjnych związanych z zatrudnieniem pracowników z Ukrainy. Bierzemy odpowiedzialność za wyrabianie zezwoleń na pracę, weryfikację legalności pobytu w Polsce, badania lekarskie oraz szkolenia BHP.

 

Jaka jest minimalna liczba osób które można zatrudnić?

Założenia naszego projektu to minimalne zapotrzebowanie na 5 pracowników celem rozpoczęcia współpracy.

 

Czy muszę zapewnić zakwaterowanie pracownikom?

Posiadamy kilka wariantów nawiązania współpracy. Zajmujemy się kwaterowaniem pracowników, lub jeśli to dla kontrahentów jest dogodniejsze umożliwiamy im zakwaterowanie pracowników.